Disclaimer

Via deze website informeren wij u over de diensten van 2Value. Wij besteden de uiterste zorg aan de gegevens op deze site. Om u als bezoeker van actuele, juiste en volledige informatie te voorzien. Desondanks kan het voorkomen dat de website onjuistheden bevat. 2Value is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het bezoeken van deze site. Dat geldt ook voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie én technische storingen. Ook is 2Value niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via hyperlinks of andere verwijzingen op de site beschikbaar zijn. Het gebruik ervan is op eigen risico. 2Value aanvaart geen enkele aansprakelijkheid.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij 2Value. Onder 2Value verstaan wij hier 2Value B.V. of één van haar aangesloten associate-bedrijven.

Op onze leveringen zijn de Algemene voorwaarden van ICT Office 2009 en Specifieke voorwaarden van 2Value van toepassing.